KÉPZŐMŰVÉSZET-TERÁPIA

A gyermek elsődleges kifejezési módja, természetes nyelve a cselekvés, a játék, a mese és a kreatív alkotás, melyek a feszültséget keltő lelki tartalmakat könnyebben megközelíthetővé és feldolgozhatóvá teszik számára. A Mosoly terápiák során a gyermek a betegség passzív elszenvedőjéből aktív, cselekvő szereplővé lép elő, kreatív energiái felszabadulnak, én-ereje nő, szorongása oldódik. Terápiás szakembereink a foglalkozásokon játékkal, művészetekkel, mesével, drámával dolgoznak komplex, integrált módon. Az egyes módszereket az adott célcsoport igényeinek figyelembevételével alkalmazzák, ötvözik egymással.

A képzőművészet-terápia a képi kifejezés eszközével dolgozik, a hangsúly az alkotó folyamaton van, nem a létrejövő alkotáson. A képi kifejezés segítségével egy olyan kommunikációs csatorna nyílik meg, amelyen keresztül élményeinket a rájuk jellemző intenzitásukban, összetettségükben tudjuk megjeleníteni. Az így előhívott tartalmak rajzlapra kerülnek és segítenek megszabadulni a megélt élmény okozta belső feszültségtől. Azzal hogy alkotásban kifejezzük, másokkal is megoszthatóvá válik az a belső tartalom, amit addig szavakkal nem tudtunk elmondani. Ha egy kép formájában megjelenik a bennünk jelen lévő, feszültséget okozó tartalom, más is megértheti, átérezheti milyen érzéseket hordozunk, elszigeteltség-érzésünk is enyhül.

A képzőművészet-terápia különösen jó módszer arra, hogy segítse a gyerekeket érzéseik kifejezésében és megértésében, mivel rájuk hangsúlyosan jellemző a szimbolikus gondolkodás, illetve egy bizonyos korig az absztrakció hiánya. A képzőművészet-terápia nyelve jól illeszkedik a gyermeki viselkedés sajátosságaihoz, jellemző rá a sűrítés, eltolás, és a képi gondolkodás használata.

A művészetterápiát az 1920-as évektől alkalmazzák a lelki gyógyításban, Európában, önálló szupportív terápiás módszerként pedig az 1950-es évek óta segíti a pszichés nehézségekkel küzdő emberek gyógyulását.

A témában a Mosoly blogon megjelent írások:

Miért hasznos a képzőművészet terápia a gyerekek segítésében?

A képzőművészet-terápia módszereiről Csák Éva mesélt.

Adományozok