MESETERÁPIA

A gyermek elsődleges kifejezési módja, természetes nyelve a cselekvés, a játék, a mese és a kreatív alkotás, melyek a feszültséget keltő lelki tartalmakat könnyebben megközelíthetővé és feldolgozhatóvá teszik számára. A Mosoly terápiák során a gyermek a betegség passzív elszenvedőjéből aktív, cselekvő szereplővé lép elő, kreatív energiái felszabadulnak, én-ereje nő, szorongása oldódik. Terápiás szakembereink a foglalkozásokon játékkal, művészetekkel, mesével, drámával dolgoznak komplex, integrált módon. Az egyes módszereket az adott célcsoport igényeinek figyelembevételével alkalmazzák, ötvözik egymással.

A dr. Boldizsár Ildikó által kidolgozott Metamorphoses Meseterápia abból indul ki, hogy minden élethelyzetnek megtalálható a mesebeli megfelelője. A mesében megjelenő konfliktusok és szimbólumok közül a gyerekek ösztönösen választják azokat, melyek megfelelnek saját jelenlegi élethelyzetüknek, problémáiknak. A terápiás munkában erre a módszerre építünk, és azokat a népmeséket alkalmazzuk, melyekben az ember és a világ működéséről szóló tartalmak a hosszú évszázadok alatt csiszolódtak, tökéletesedtek.

A történetek abban is tudnak segíteni, hogy a gyerekek eltávolíthatják maguktól a riasztónak ható nehézségeket, amikkel még képtelenek szembenézni, a mesehősön keresztül mégis meg tudnak birkózni azokkal. A népmesék feldolgozása során a gyerekek azonosulnak a mesei hősökkel, felfedezik és mozgósítják belső segítőiket, a történet fonalát követve megküzdenek belső „ellenségeikkel”. Így a mese szimbolikus világában átélhetik saját helyzetüket és megoldási lehetőségeket kereshetnek. A meseterápia olyan belső munkát indít el a gyerekekben, melyek megjelenítésére jól illeszkedő művészetterápiás eszközöket kínálunk. Az ezekből születő alkotásokból aztán a terapeuták ki tudják olvasni, milyen problémák foglalkoztatják a gyereket aktuálisan, és ennek mentén tudják tovább támogatni őt a terápiás folyamatban.

A témában a Mosoly blogon megjelent írásunk:

A meseterápia módszeréről Standovár Ágnes, klinikai gyermek- és ifjúság szakpszichológus mesélt nekünk.

További ajánlott linkek:

Metamorphoses Meseterápiás Egyesület

Gombolyító Terápiás Műhely

Adományozok