ZENETERÁPIA

A gyermek elsődleges kifejezési módja, természetes nyelve a cselekvés, a játék, a mese és a kreatív alkotás, melyek a feszültséget keltő lelki tartalmakat könnyebben megközelíthetővé és feldolgozhatóvá teszik számára. A Mosoly terápiák során a gyermek a betegség passzív elszenvedőjéből aktív, cselekvő szereplővé lép elő, kreatív energiái felszabadulnak, én-ereje nő, szorongása oldódik. Terápiás szakembereink a foglalkozásokon játékkal, művészetekkel, mesével, drámával dolgoznak komplex, integrált módon. Az egyes módszereket az adott célcsoport igényeinek figyelembevételével alkalmazzák, ötvözik egymással.

A zeneterápiát számos területen – prevencióban, önismereti munkában, pszichoterápiában, rehabilitációban, gyógypedagógiában – alkalmazzák. A terápiás munkában a zenét vagy a zenei elemeket (hang, ritmus, dallam, harmónia) használva segítik a képzett szakemberek a kitűzött célt. A kliens részéről zenei előképzettséget nem kíván a módszer. A közös zenélés vagy a zenehallgatás segít felszínre hozni olyan élményeket, melyeket szavakkal nehéz megfogalmazni.

A zeneterápiás munka lehet aktív és receptív. Az aktív zeneterápiában használhatunk hangszert, vagy a saját énekhangunkat, kezünket „ritmushangszerként”. Ilyenkor a szabad improvizáció, a szabad játék az elsődleges, mely teret nyújt arra is, hogy megtapasztaljuk a kapcsolódást, leválást, harmóniát, diszharmóniát, egységet, magányt. A receptív zeneterápiában élő zenét vagy valamilyen eszközön lejátszott zenét hallgatunk. A Mosoly terápiákon mindkét formát használjuk, utóbbit más, jól illeszthető művészetterápiás eszközökkel kombinálva (pl. rajzolás zenehallgatás közben) is.

A zeneterápia jól alkalmazható az érzelmek mobilizálására, különböző állapotok indukálására. A zene által megélt érzelmek, érzések segítik a hospitalizáció miatt beszűkült tudatállapotban lévő gyerekek megközelítését, a bennük felgyülemlett feszültség oldását. Ha a szorongást és a frusztrációt tudjuk csökkenteni, akkor a megélt fájdalom érzete is enyhülhet a zene hatására.

A témában a Mosoly blogon megjelent írások:

A zeneterápia módszerét dr. Kanizsai Melinda mutatja be.

„Amikor a gyerek agyonütötte, és dobálta a dobot, az jó volt” – beszélgetés Stánicz Niki, zeneterapeutával

„Számomra kiváltság daganatos gyerekekkel dolgozni” – beszélgetés dr. Kanizsai Melinda zeneterapeutával

Adományozok