JÁTÉKTERÁPIA

A gyermek elsődleges kifejezési módja, természetes nyelve a cselekvés, a játék, a mese és a kreatív alkotás, melyek a feszültséget keltő lelki tartalmakat könnyebben megközelíthetővé és feldolgozhatóvá teszik számára. A Mosoly terápiák során a gyermek a betegség passzív elszenvedőjéből aktív, cselekvő szereplővé lép elő, kreatív energiái felszabadulnak, én-ereje nő, szorongása oldódik. Terápiás szakembereink a foglalkozásokon játékkal, művészetekkel, mesével, drámával dolgoznak komplex, integrált módon. Az egyes módszereket az adott célcsoport igényeinek figyelembevételével alkalmazzák, ötvözik egymással.

Az örömteli cselekvésnek, a játéknak kiemelt szerepe van a gyerekek terápiájában. Nemcsak azért, mert ezzel motiválhatjuk a gyerekeket a terápiás folyamatban való részvételre, hanem mert a pozitív érzelmek átélésével utat nyithatunk számukra az egészséges életbe való visszakapcsolódásra.

A gyerekek a játékon keresztül tanulnak a világról, önmagukról, a kapcsolataikról, és ennek segítségével hatékonyan tudják kifejezni érzéseiket, képesek megküzdeni a problémáikkal. Egészen a serdülőkorig jellemző, hogy a gyerekek a verbalitás helyett áttételesen tudnak kommunikálni magukról, és a játékokon, meséken keresztül mutatkozik meg, ami éppen zajlik bennük. A terapeuta és a gyermek egy mintha-térben, a valóság és a fantázia határán játszanak, egymásra hangolódva, egy biztonságos érzelmi kapcsolatban, hogy a nehéz érzésekkel is lehessen dolgozni.

Játszani sokféle módon lehet: a szerepjátékot, a szimbolikus játékokat az életkor előrehaladtával a társas játékok és a kézműves tevékenységek válthatják fel. Bármi is legyen a játék, a játékterápiákban az a közös, hogy ezeket az örömet okozó tevékenységeket lélektani célok elérésére használjuk.

Adományozok