A gyermekek védelmében

2022-04-27

Terápiás programjainkban eddig is szigorú etikai és szakmai szabályrendszert alkalmaztunk a programok szervezéséhez és lebonyolításához, hogy a hozzánk forduló családok gyermekei a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. A terápiás munkában ugyanis alapvető követelmény és bevett gyakorlat a kliensek méltóságának tisztelete, az ártalmak elkerülése, a szakszerűség, a felelősségvállalás, a titoktartás, a feddhetetlenség, az elkötelezettség. 

Ugyanakkor megfogalmazódott bennünk, hogy az egész szervezet szintjén is szükséges végiggondolni és közös nevezőre hozni, hogyan gondolkodunk a gyerekekről és a már meglévő garanciákon túl mit tudunk még tenni a biztonságuk érdekében. Az egy éves munka – melyhez a Hintalovon Alapítvány és a Solt és Társai Ügyvédi Társulás szakembereitől kaptunk segítséget – eredménye a Mosoly-őrző, mely a Mosoly Alapítvány gyermekvédelmi irányelveit összesítő dokumentum.

A Mosoly-terápiák célja, hogy a beteg gyerekek megtalálják saját belső erőforrásaikat, saját hangjukat, melyek segítségükre lesznek a megpróbáltatásokkal teli időszakban. Kiemelten fontos, hogy ehhez a figyelmen és a támogatáson túl biztonságos környezetet is biztosítsunk. A Mosoly-őrző ezen törekvéseinket, a gyermekek biztonságára vonatkozó jogi és szakmai szabályokat rendezi egységes irányelvbe, hogy minden velünk kapcsolatba kerülő gyermek, család a legnehezebb időszakban is képes legyen legfontosabb kincsük, a belső erőforrásaik megőrzésére.   

Az alábbiakban ennek a dokumentumnak néhány fontos gondolatát foglaltuk össze röviden.  

  • Minden tevékenységünket olyan értékek és alapelvek mentén végezzük, melyek támogatják a gyerekek egészséges fejlődését és kiteljesedését, erősítik autonómiájukat, cselekvőképességüket, garantálják jogaikat és méltóságuk megőrzését. 
  • Elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk a gyermekekkel szembeni bántalmazás, erőszak, zaklatás és visszaélés minden formáját. Munkánk során biztonságos környezet és közösség létrehozására törekszünk, mely segíti az elfogadást és a bizalomra épülő kapcsolat kialakítását. 
  • Betartjuk és betartatjuk a hatályos jogszabályokat, a munkánkat meghatározó szakmai és etikai kódexeket. Belső szabályzataink garantálják a szakmai minőséget  és az adatbiztonságot. A szervezeti működés minden területén átláthatóan dolgozunk, a szervezet szakmai és pénzügyi működését meghatározó dokumentumok nyilvánosan elérhetőek honlapunkon.
  • A gyermekvédelem terén irányadónak tekintjük azokat a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat, melyek rendszerszemléletben gondolkodnak, segítik a megelőzést, a feltárást, támogatják a partneri együttműködést, a nyílt kommunikációt és elutasítják az áldozathibáztatást. 
  • A gyermekekkel dolgozó szakembereket komoly szempontrendszer alapján választjuk ki. Terapeutáink szakmai felkészültsége és a védett terápiás helyzet nyújt garanciát arra, hogy a gyermekek és gondviselőik biztonságos, empatikus közegben kapjanak pszichés támogatást. A gyerekekre és családjaikra vonatkozó információkat titokban tartjuk, nem osztjuk meg harmadik féllel (kivéve, ha a gyermek érdekében jelzést kell tennünk a gyermekvédelmi szervek felé).  
  • A krónikus beteg gyermekekkel és családjaikkal gyakran krízishelyzetben találkozunk, amikor védtelenek, erős bennük a kontrollvesztettség érzése. Mind a terápiás munkában, mint más tevékenységeinkben arra törekszünk, hogy olyan szükségleteiknek megfelelő támogatást és információt kapjanak, mely erősíti döntési és cselekvési képességüket. 
  • Kommunikációs és adományszervezési tevékenységeinkben is alkalmazunk olyan alapelveket, melyek a gyermekek biztonságát szolgálják. Gyermekekről élő szóban, nyomtatott és online felületeken csak olyan módon kommunikálunk, hogy semmilyen formában ne sértsük a méltósághoz való jogukat, maximálisan biztosítsuk személyes adataiknak védelmét és a zéró tolerancia elvét mindenre vonatkozóan, ami veszélyezteti a gyermek testi, lelki és mentális egészségét. 
  • Részletes protokollt dolgoztunk ki a gyermekbántalmazási eseteknek a jelzésére és kezelésére. Minden munkatárs saját tudásának és tapasztalatának megfelelően kap (információs, tanácsadási, képzési) segítséget annak érdekben, hogy a gyermekbántalmazási eseteket a lehető leggyorsabban tudjuk felismerni és leghatékonyabban kezelni. A megelőzési és az esetkezelési feladatokra felelősségi köröket hoztunk létre, melyekhez konkrét feladatokat rendeltünk szervezeten belül. 
  • A gyermekbántalmazási ügyeket a gyermek minden feletti érdekét szem előtt tartva vizsgáljuk ki és tesszük meg a megfelelő lépéseket. Minden esetben támogató attitűddel és partneri együttműködéssel dolgozunk az érintett családtagokkal és a gyermekvédelmi jelzőrendszer többi tagjával.  

A teljes dokumentum itt érhető el.  

Cikkek a közös munkáról a Hintalovon Alapítvánnyal itt és itt olvashatók (linkek) 

Adományozok