Mosolyblog

Írások a Mosoly Alapítvány mese- és művészetterápiás foglalkozásairól, szakmai munkájáról

Nov
24
2023

Természetkapcsolat a pszichológián innen és túl

A természethez való kapcsolódás útjait bemutató cikksorozatunk tavasszal indult el egy olyan írással, melyben a természet mint eszköz vagy társterapeuta szerepét boncolgattuk. Hónapról hónapra különböző művészetterápiás ágakon keresztül mutattuk be, milyen gazdag a lehetőségek tárháza, ha a lelki problémák kezelésében segítségül hívjuk a természetet. Közben ki-kitekintettünk a pszichológia tudományának határain túlra is, hiszen számos terület együttműködéséből rajzolódik ki az az összetett kép, mely által az ember-természet kapcsolat lelki jóllétre gyakorolt hatásai mélységében megérthetők. Most folytatjuk ezt a kitekintést a környezeti problémák által kiváltott szorongás, aggodalom és más nehéz érzések, traumák, valamint az ezekkel való megküzdés tágabb perspektívába helyezésével.
Tovább ›
Oct
20
2023

Dráma a természetben vagy természet a drámában

A természetkapcsolat 5 útját különböző művészetterápiás módszereken keresztül bemutató cikksorozatunk utolsó részéhez érkeztünk. Az ötödik út az együttérzést helyezi a középpontba, mint a természethez való kapcsolódás erősítését segítő tényezőt, valamint olyan etikai kérdéseket, melyek cselekedeteink és választásaink természetre gyakorolt hatását veszik górcső alá.
Tovább ›
Sep
8
2023

Dalok a zokogó Földnek – Természettel kapcsolatos érzelmek és zeneterápia

A természettel való kapcsolódás negyedik útjára lépve elérkeztünk az Érzelmeken keresztüli kapcsolódáshoz. Útitársunk ezúttal a zene lesz, mely felszabadítja az érzelmeinket, de megtartó erejénél fogva feldolgozni is segít azokat. Ez különösen fontos lehet, ha olyan nehéz érzelmekkel küzdünk, mint a természet pusztulása miatt érzett düh vagy gyász. Alábbi cikkünkben a zeneterápia útján kalandozva eljutunk a természet hangjai iránti érzékenyedéstől a zokogó Földnek írt dalokig.
Tovább ›
Aug
11
2023

A magtól az égig érő fáig – a természetkapcsolat támogatása a szimbólumok használatával

A természethez való kapcsolódás öt útjából (Lumber és munkatársai 2017) kettőn már jártunk a Mosolyblog előző cikkeiben: először a természeti szereplőkkel való közvetlen fizikai, valamennyi érzékszervet bevonó kapcsolatba lépést mutattuk be egy személyes hangvételű interjúban, majd a szépséggel és a szabadban átélhető esztétikai élménnyel foglalkoztunk. E két út bejárásakor már többször felbukkant az a tapasztalat, melyet kutatások is alátámasztanak, hogy a természet jelenségeivel való tudományos ismerkedés vagy akár egy felszínes nézelődéssel töltött séta, bármilyen szép tájon is történjen, önmagukban nem elegendőek a környezethez való erős kötődés létrehozására. A természet iránti mély érzelmek kialakításához egy aktív, a képzeletet is megmozgató kapcsolat szükséges. Hogy ennek az intenzív kapcsolatnak a létrehozásában hogyan segíthetnek a szimbólumok és a meseterápia, erről fog szólni jelen írásunk.
Tovább ›
Jun
23
2023

Természet – Művészet – Terápia

A természethez kapcsolódás öt útját bejáró cikksorozatunk most következő állomásán a szépséggel és a szabadban átélhető esztétikai élménnyel foglalkozunk. A cikk első részében evolúciós szempontból vizsgáljuk meg, miért tartunk egyes dolgokat esztétikusabbnak. A felhozott példákkal iránymutatást szeretnék adni arra, hogy egy szabadtéri művészetterápiás foglalkozáson a páciensek által szépnek talált természeti jelenségek hátterében milyen pszichológiai tényezők állhatnak, ezek megértése ugyanis segítheti a terápiás folyamatot.
Tovább ›
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Adományozok