Terápiás munkánkról bővebben kiadványainkban olvashatnak az érdeklődők:

A Lotilkó szárnyai c. kiadvány bevezetője itt olvasható el.

A Táncoló fák már kapható a L’Harmattan kiadó könyvesboltjában valamint a nagyobb könyvesboltokban, e mellett online is rendelhető.


További irodalmak:

Meseterápia

Bettelheim, B. (2008): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest: Corvina Kiadó.

Boldizsár I. (2009): Mesék életről, halálról és újjászületésről. Magvető Kiadó, Budapest.

Boldizsár I. (2010): Meseterápia. Magvető Kiadó, Budapest.

Boldizsár I. (2014): Meseterápia a gyakorlatban. Magvető Kiadó, Budapest.

 

Gyermekterápia, játékterápia

Gerő Zs. (2005): Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban. Budapest: Flaccus Kiadó.

Gerő Zs. (2001): A gyerekek-pszichoterápia elmélete és gyakorlata I-II-III. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Malchiodi C. A. (2003). A gyermekrajzok megértése. Budapest: Animula Kiadó.

Petzold, H., Ramin, G. (2002): Gyermekpszichoterápia. Budapest: Osiris Kiadó.

Polcz A. (1999): Világjáték – Dinamikus játékdiagnosztika és játékterápia. Pont Kiadó, Budapest.

T. Vályi Zs. (2008): Amiről a gyermekrajzok beszélnek. Budapest: JATEPress.

Vass Z. (2003): A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus Kiadó.

Winnicott, D.W. (1999): Játszás és valóság. Budapest: Animula Kiadó.

 

Művészetterápia, pszichodráma

Antalfai M. (1978): Társas kapcsolatokat katarzis-élményen keresztül reorganizáló tematikus művészeti terápia. In Psychiátria Hungarica XX. (2005/Supplementum). Cole A. (1994). A szín. Budapest: Park Kiadó.

Bagdy E., Bognár A. & U. Varga K. (Szerk.) (1995): Művészetek, szimbólumok, terápiák. Budapest: Pszüchagógosz Bt.

Bíró S., Juhász S. (Szerk.). (1991): Nonverbális pszichoterápiák. Budapest: Animula Kiadó, Magyar Pszichiátriai Társaság.

Csürke J., Vörös V., Osváth P., Árkovits A. (Szerk.)(2004): Mindennapi kríziseink.  Flaccus Kiadó, Budapest

Farkas V. (2009): Gyógyító alkotás. Budapest: Geobook Kiadó.

Jakab, I. (1999): A képi kifejezés a pszichiátriában. Akadémiai kiadó, Budapest.

Jarovinszkij V., Kiss T. C. (2016): Mozgás és tánc terápiás alkalmazása gyerekeknél. In: Billenések – Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből. Budapest, Oriold és Társai Kiadó, 63-103.

Kende, H. (2003): Gyermekpszichodráma. Osiris kiadó, Budapest

Malchiody, C, Perry, B. (2008): Creative Intervention and Childhood Trauma, The Guilford Press

Merényi M. (2004): Mozgás-és táncterápia. Pszichoterápia 13. évfolyam 1. szám, 4-15.

Merényi M. (2015): Mozgás- és élményalapú pszichoterápiák; más nonverbális módszerek. In: Szőnyi G. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina, 362-379.

Pintér, J. N. (2018): A krónikus betegségek lélektana. Válság és megújulás. L’Harmattan kiadó, Budapest

Pintér, J. N., Csabai, M. (2013): Pszichológia a gyógyításban. Fenomenológiai, művészetpszichológiai és testkép-központú megközelítés. Oriold és társai kiadó

Rubin, J. A (1978): Child Art Therapy. Wiley&Sons.

Sehringer, W., Vass Z (szerk.) (2005): Lelki folyamatok dinamikája. A képi világ diagnosztikában és terápiában. Flaccus kiadó, Budapest.

Stern, D. N. (1985): A csecsemő személyközi világa. Animula kiadó, Budapest.

Stern, D. N. (2004): A jelen pillanat. Mikroanalízis a pszichoterápiában. Animula kiadó, Budapest.

Tényi T. (1997): Nonverbális terápiák az újabb pszichoanalitikus elméletek tükrében. In: Psychiatria Hungarica, 1997, 12(2): 217-224.

Wadeson, H (1980): Art Psychotherapy 1980.

Yalom, I. (2018): Egzisztenciális pszichoterápia. Park kiadó, Budapest

Relaxációs technikák és más testtudati módszerek

Bagdy E., Koronkai B. (1988): Relaxációs módszerek. Budapest, Medicina Kiadó.

Mehling et al. (2011). Body Awareness: a phenomenological inquiry into the common ground of mind-body therapies. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine 2011, 6:6.

Mensen, H. (1981): Az autogén tréning. In: Buda B. (szerk.): Pszichoterápia. Budapest, Gondolat Kiadó. 319-332.

Németh M., Szőnyi M. (2015): Relaxációs és szimbólumterápiák. In: Szőnyi G. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest, Medicina. 298-308.

Szondy M. (2012): Megélni a pillanatot – Mindfulness, a tudatos jelenlét pszichológiája. Budapest, Kulcslyuk Kiadó.

Szvatkó A. (2016): Billenések – Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből. Oriold és Társai Kft, Budapest.

Varela, F. J., Rosch, E., Thompson, E. (1991): The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Massachusetts, MIT Press.

Vígh B. (2007): A jóga orvosi szemmel. Budapest, Alliter Kiadói és Oktatásfejlesztő Alapítvány.

Adományozok